Ebeveyn eğitim programları

Bunun sebebi ise bugünün ebeveynlerinin giderek daha stresli ve yoğun hale gelirken aile ve arkadaşlarından da uzak düşmeleri.

16) Anne Baba Eğitimi - Aile Kurumunun Evrimi - Hasan SANLI (2018)

Bir koçla işbirliği yaparak problemler üzerinde bire bir çalışmak ve hedeflere doğru yürümek, bu nedenle ebeveynler için büyük rahatlık ve verim sağlıyor. Ebeveyn koçluğu bilgi sağladığı kadar, bilginin uygulanmasını da kapsar. Ebeveyn koçu bilge öneriler sunar ve rol model oluşturulmasını kolaylaştırabilir. Günümüz ebeveynlerinin çoğu için en yakın arkadaşlıklar iş yerlerindeki meslektaşlarıyla kuruluyor. Birçok zaman da ebeveynler ailevi meseleleri meslektaşlarıyla paylaşmaktan çekiniyor.

Bunun yanı sıra kişisel sorunlar hakkında konuşurken ev ortamının rahatlığında olmayı tercih edebiliyorlar.


  1. uzaktan eğitim nasıl takip edilir;
  2. Ebeveyn Koçluğu Eğitimi;
  3. samsung akıllı telefon virüs programı.

Kişisel koçlarıyla telefonda görüşebilmenin kolaylığı meşgul insanlara zaman kazandırabiliyor. Anne ve babaların FLOW profesyonel koçluk becerilerini öğrenecekleri iki günlük programda, koçluk ve mentorluğun dört farklı kişilik özelliği için nasıl yapıldığı bilgisi de verilir. Bu sayede anne ve babalar kendi çocuklarını daha yakından tanıma fırsatı bulur. Program, ebeveynlerin kendi çocuklarının yapısını ve karakterini tanımlamalarını sağlar ve onlara doğru iletişim stratejilerini ve davranış şekillerini geliştirmede yardımcı olur. FLOW her ebeveynin kendi çocuğu için bir koç ve mentor olması gerektiğine inanır.

Bu nedenle Ebeveyn Koçluğu Uzmanlığı programı ebeveynler için destekleyici yeti ve yöntemler kazandırır. Eğitmen ve okul danışmanlarının FLOW profesyonel koçluk becerilerini öğrenecekleri iki günlük programda, koçluk ve mentorluğun dört farklı kişilik özelliği için nasıl yapıldığı bilgisi de verilir. Bu sayede öğrencilerini daha yakından tanıma fırsatı bulur. Program; ebeveynlerle iletişim kurmayı kolaylaştıracak ve onları doğru yönlendirmeye yardımcı olacak ebeveyn koçluğu becerileri kazandırır.

Program ayrıca her çocuğun benzersiz kişilik özelliklerini doğru tanımlama konusunda yardım sağlar. Bu sayede çocuklara başa çıkma ve uyum sağlama becerileri kazandırmada destek sağlayacak stratejiler geliştirilmesine destek olur. Eğitim bilgisel ve yoğun olarak uygulamalı yaşantısal bir eğitimdir. Bu eğitimde anne baba olmayı planlayan ya da olmuş kişilerin var olan anne baba rollerini deneyimlemeleri, bu rollerin çocuklar üzerindeki etkilerini yaşantılamaları ve kendi karakterlerine uygun anne ve baba rolünü alırken bilinçli seçimler yapmaları amaçlanmaktadır.

Anne- baba olmak sonradan öğrenilen çok keyifli ama zaman zaman da zor bir süreçtir. Bazı anne babalar ise bu durumu ikiz ve üçüz çocukları nedeni ile daha da zor yaşarlar. Bu eğitimde, ikiz veya üçüz çocuklarının bakış açısından hayatı anlamak, onların hisleri ile empati kurmak ve bu çocukları yetiştirirken zorlandıkları konularda ebeveynlere yol göstermek amaçlanmaktadır.

Bu eğitimde, doğumdan itibaren çocuğun her yeni döneminde ortaya çıkan fiziksel, sosyal ve duygusal değişimler konusunda ebeveynleri ve eğitimcileri bilgilendirmek ve normal gelişim sorunları ile yardım gerektiren sorunları birbirinden ayırt edebilme becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır. Bu eğitimde yaş dönemindeki çocuk ve gençlerin gelişim evreleri konusunda ebeveynleri bilgilendirmek, katılımcılara çocuğun ve gencin cinsel gelişimi hakkında bilgi vermek, normal gelişim sorunları ile profesyonel yardım gerektiren sorunları birbirinden ayırt edebilme becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır.

Anne-Babalara Yönelik Eğitimler | DBE Çocuk ve Genç

Gençlerin bedenleri hızla değişirken, onlara cinselliğin yapısı, işleyişi ve psikolojisi konularında doğru kaynak olabilmek için ebeveyn yaklaşımlarını düzenlemeyi amaçlamaktadır. Çocuğun ergenlik dönemi bir çok anne-babanın korkulu rüyasıdır; kişi çocuğunu artık tanıyamaz olmuştur, onunla nasıl konuşacağını bilemez, hayatında neler olup bittiğini anlayamaz. Bu eğitimde; bu yaşta çocuğu olan anne-babaların işinin kolaylaştırılması ve ergenliğin her iki taraf için de korkulu bir rüya olmasının engellenmesi açısından, bu dönem hakkında bilgi sahibi olmak, ergenlere nasıl yaklaşılacağını öğrenmek ve onların yaşam deneyimlerinin anlaşılmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

Çocuk büyürken her yeni yaş döneminde yeni beceriler kazanır, ancak her yeni dönemle birlikte de farklı konularda sorunlar ortaya çıkabilir. Ailelerin ve eğitimcilerin doğru yaklaşımları bu sorunları oluşmadan önleyebilmeye yardımcı olacaktır. Bu eğitimde, ebeveynleri çocukların gelişim evreleri, hangi yaş döneminde ne tür davranış ve uyum sorunları yaşayabilecekleri ve ne zaman profesyonel bir yardım almaları gerektiği konularında bilgilendirmek amaçlanmaktadır.

Dünyadaki birçok eğitim ve öğretim sistemi bu mantık üzerine oturtulmuş olmasına rağmen ülkemiz için yeni bir kavram sayılır. Bu eğitimde, teknik hakkındaki bilgilendirmenin ardından yapılacak yaşantısal çalışmalar ile anne ve babalara çocukları ile yaşadıkları sorunlar ile ilgili pratik bilgiler kazandırmak amaçlanmaktadır.

Ebeveyn koçluğu eğitimi

Çocuk ve gençle sorun yaşanmaması, sorun yaşandığında bu sorunun çözülmesi sözlü ve sözsüz iletişim yöntemleriyle mümkündür. Bu eğitimde karşılıklı beklenti ve isteklerin doğru aktarılması, iyi bir dinleyici olarak karşıdakinin ihtiyaçlarının anlaşılabilmesi, çatışma durumunda her iki tarafın yaklaşımları konusundaki becerilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Sanat terapisi, kişinin kendi içindeki duyguları sanat yoluyla dışavurma yöntemidir. Bu terapi yönteminde boyalar, kurdeleler, renkli kağıtlar gibi elle tutulur malzemeler kullanılır ve resim, heykel, drama, dans, müzik gibi sanatın değişik dallarından faydalanılır. Bu çalışmayı yapabilmek için sanatçı olmak şart değildir. Oyun çocuğun kendini ifade etme biçimidir; onun dilidir. Oyuncaklar da sözcüklerdir.

blackweekendrun.com/cache/2019-07-29/ Çocuğun olayları tanımlaması, olaylarla ilgili duygu ve düşüncelerini oluşturması daha sonra bu olaya vereceği tepkiyi belirlemektedir. Anne-babalar da bu konuyla ilgili olarak çocuklarının olayları olumlu bir şekilde yorumlamalarına ve yapıcı çözüm yolları üretmelerine büyük katkıda bulunabilirler. Çünkü yapılan araştırmalar, olumlu bakış açısı edinmiş bir çocuğun yetişkinlik döneminde depresyona ve diğer ruhsal bozukluklara yakalanma riskinin çok daha az olduğunu göstermektedir.

Bu eğitimde, çocuklara iyimser bir bakış açısı kazandırmanın yollarını anne babalara öğretmek amaçlanmaktadır. Çocukların, kendilerine güvenen, risk almaktan korkmayan, yaptıklarının sonuçlarına katlanan, sorumluluk almaktan çekinmeyen, iç disiplini gelişmiş bireyler olarak yetişmeleri, hem kendileri hem de çevrelerindeki kişiler açısından büyük bir kazanç olmaktadır. Bu eğitimde, ailelerin çocuklarında özgüven ve sorumluluk geliştirmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

Birçok çocuk değişik gelişim evrelerinde değişik korkular yaşar. Eğitimde bu korkuların nasıl oluştuğu, hangi korkuların normal ve sağlıklı olduğu, hangi korkuların çocuğun hayatının aksamasına neden olduğu konusunda bilgi verilmektedir. Bu eğitim, anne-babaların çocuklarının korkularıyla ilgili neler yapabileceklerini ve onları nasıl daha iyi anlayabileceklerini anlatmayı amaçlamaktadır.

Ergenlik dönemi, yaşattığı değişiklikler itibariyle bireyler açısından zor bir dönem olabilir. Bu süreçte bazı ergenler normal gelişimin getirdiği zorlukların yanı sıra başka problemler de yaşayabilirler. Yeme bozuklukları da bunlardan biri olup artık ülkemizde de varlığını hissettirmektedir. Bu eğitimde anne babaların yeme bozukluklarına karşı nasıl tetikte olabileceklerinin ve farkettikleri takdirde neler yapabileceklerinin aktarılması amaçlanmaktadır. Bu eğitimde, bağımlılığın nasıl geliştiği, alkol ve madde kullanımında risk faktörlerinin neler olduğu, internet kullanımının çocuklar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri ve bunun hangi noktada bağımlılığa dönüştüğü hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Büyük bir aşkla evlenmiştiniz ama işler yolunda gitmedi. Deprem, yangın, aile üyelerinin kaybı, eve hırsız girmesi, evlat edinildiğini öğrenme, uygunsuz cinsel deneyimler yaşama, savaş ve terör sahnelerine tanık olma, trafik kazası…Tüm bu olaylar çocuk ve gençlerin birebir yaşadığı veya tanık olduğu facialar olabilir. Bu eğitimde katılımcıları travmaya uğrayan çocuklara nasıl yardımcı olabilecekleri konusunda bilgilendirmek amaçlanmıştır. Bu seminerde, farklı pek çok rolü bir arada yürütmeye çalışan annelerin yaşayabilecekleri sorunlar, suçluluk ve yetersizlik gibi mücadele etmeye çalıştıkları duygular, yapabilecekleri hatalı davranışlar, çocukları ile olan iletişimleri ve onlara fayda sağlayabilecek öneriler üzerinde durulacaktır.

Bu seminerde; çalışan annelerin karşılaşabileceği sorunlar, çalışan annelerin psikolojisi, duyguları ve hatalı davranışları, annenin çalışıyor olmasının avantajı, farklı gelişim aşamalarında çocuğun anneden beklentileri ve çalışan annelere yardımcı olabilecek önerilere dikkat çekilecektir. İnsan yavrusu, en başından beri ilişkiye muhtaç doğar. Hangi yaşta olursa olsun, etkili bir çocuk yetiştirme yöntemi arıyorsak öncelikle sormamız gereken soru şu: Çocuğumla gerçekten iletişim kuruyor muyum? Çünkü uygulanan bir yetiştirme metodunun başarılı olması çocukla kurulan ilişkinin niteliğine bağlıdır.

Gerçekten ilişki kurmadığınız bir çocuğu yetiştiremezsiniz. Bu eğitim, pratik uygulamalar eşliğinde ebeveynleri çocukla etkili iletişim kurmanın yolları hakkında bilgilendirmeyi ve onlara çocuk yetiştirme alanında yeni bakış açıları kazandırmayı hedeflemektedir. Bu eğitimin amacı, doğum öncesi dönemde anne-baba adaylarına bebekle kurulan ilişkinin neden bu kadar önemli olduğunu göstermek ve bu ilişkinin nasıl sağlanabileceğini anlatmaktır.

Site İçi Arama

Bu eğitimde; ilkel toplumlarda hamilelik boyunca yaşanan ritüeller, doğum öncesi bağlanma, anne-bebek arasındaki iletişim kanalları, doğumdan önce bebekle kurulan ilişkinin neden bu kadar önemli olduğunun üzerinde durulacaktır. Yuvaya gitmek, bir çocuğun anne-babasından ve güven duyduğu ev ortamından uzakta yaşayacağı ilk ayrılık denemesidir. Bu ayrılık sürecinde, çocuğun olumsuz travmatik deneyimlere maruz kalmaması ve etkileri hayat boyu sürebilecek ayrılık kaygısı geliştirmemesi için, bu geçiş sürecinin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi gerekir.

Çünkü güvenli bağlanma ve ayrılma süreçleri bir çocuğun sağlıklı psikolojik gelişimi açısından son derece önemlidir ve aileler bu konular hakkında bilinçlendirilmelidir. Bu eğitimin amacı; anne ve baba adaylarını, hamilelikte yaşanan psikolojik değişimler hakkında bilgilendirmek, hamilelik psikolojisinin gelişmekte olan bebek üzerindeki etkilerini açığa kavuşturmak, doğum öncesi dönemde başlayan anne-bebek ilişkisinin önemine dair farkındalığı arttırmak, doğum eylemine bağlı korkuları anlamak ve kendine yardım becerilerinin kazanılmasını sağlamaktır.

Bu eğitimde; çocuğun anneden ayrılık kaygısı ve okul reddi, duygusal, fiziksel, zihinsel ve davranışsal belirtilerin neler olduğunun üzerinde durulacaktır. Her zihin eşsizdir ve çoğu en az bir alanda uzmandır. Zihinlerin uzmanlık alanları fark edilebilirlerse büyük başarılara imza atabilirler. Ancak okulun öncelikli olarak istediği beceriler zayıf ise bu fark edilme kolay olmamaktadır.


  • konum bulma indir.
  • masaüstü borsa takip programı indir?
  • kütüphane takip programı.
  • © 2015 Emel Nacar Tüm Hakları Saklıdır.?
  • casus bilgisayar 007 keylogger türkçe indir.
  • En iyi 6 ebeveyn uygulaması.
  • Bu eğitimde, çocukların nasıl keşfedilecekleri ve yönlendirilecekleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Çocuk, bir konuya yaşıtları kadar odaklanamıyorsa, en ufak bir sesten, görüntüden dikkati dağılıyorsa, yerinde duramıyor sizleri dinlemekte zorlanıyorsa, sürekli hareket edip konuşuyorsa, isteklerini gerçekleştirme konusunda sabırlı davranamıyorsa kendisinde dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik olabilir. Bunun yanı sıra, çocuğun zekası normal veya normalin üzerinde olmasına rağmen başarısı beklenilenden düşükse bazı öğrenme kanalları kapalı olup özel öğrenme bozukluğuna sahip olabilir.